h

ROEMER OP 'EEN ANDER NEDERLAND': 'MENSEN VERWACHTEN VAN ONS DAT WE SAMENWERKEN'

14 januari 2012

ROEMER OP 'EEN ANDER NEDERLAND': 'MENSEN VERWACHTEN VAN ONS DAT WE SAMENWERKEN'

SP-leider Emile Roemer sprak vandaag in Nijmegen op 'Een Ander Nederland', de nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA, GroenLinks en de SP. Voor ruim 1000 aanwezige mensen - waaronder vele honderden SP'ers - sprak hij over de noodzaak van samenwerking, de linkse strijd voor emancipatie, solidariteit en respect en de gemeenschappelijke plannen van de linkse oppositie.

Tijdens zijn toespraak benadrukte Roemer het belang van linkse samenwerking: 'Ik heb die vraag de afgelopen jaren zo vaak gekregen, vooral als we het een keer niet eens waren. Dat laat zien dat mensen van ons verwachten dat we de handen ineen slaan en de strijd tegen dit kabinet aangaan. Dat gaan we doen.'

Roemer waarschuwde voor 'dit knetterrechtse kabinet dat in één periode probeert af te breken wat onder leiding van socialisten, sociaal-democraten en vakbonden in een eeuw is opgebouwd.' Samen met Sap en Cohen presenteerde hij daarom vandaag een alternatief plan. In dit plan wordt onder meer gekozen voor uitbreiding van de deeltijd-WW, waardoor bedrijven die in de problemen zitten niet meteen mensen hoeven te ontslaan. Ook blijven beschutte werkplekken voor mensen die wat hulp nodig hebben bestaan en wordt een grote slag geslagen in het vergroenen van de economie.

'Het mooie van dit plan is dat het nauwelijks geld kost. Isolatie van huizen verdient zich terug en iemand die met subsidie werkzaam is op een beschutte werkplek kost minder geld dan iemand die thuis achter de geraniums zit. Dit plan gaat uit van de waardigheid van mensen en beloont mensen voor wat ze kunnen bijdragen.

Als voorbeeld van de strijd die in Nederland gestreden wordt tegen de uitholling van verworven rechten, voor een rechtvaardige beloning en voor erkenning en respect vroeg Roemer speciaal aandacht voor de schoonmakers. Twee schoonmakers - Christine en Ahmed - werden samen met stakingsleider Ron Meyer door Emile het podium op geroepen om uit te leggen waarom hun strijd zo belangrijk is – niet alleen voor de schoonmakers zelf – maar ook voor de rest van Nederland. Roemer: 'In deze strijd komt alles samen: de strijd voor waardigheid, erkenning en respect, kortom een emancipatiestrijd.'

Roemer benadrukte dat de strijd tegen dit kabinet gezamenlijk gestreden moet worden en riep op samen op te staan voor wat ons allen dierbaar is: 'Dat is de opdracht die ik onszelf hier wil geven. Laten we niet alleen onze eigen strijd voeren, maar samen in verzet komen tegen dit kabinet. En laten we ons niet verliezen in deelbelangen, maar samen iedereen die de dupe is van dit 'kabinet zonder hoop' mobiliseren. De strijd van de student is dezelfde als die van de tramchauffeur. De strijd van de PGB’er is dezelfde als die van de schoonmaker. De strijd van de muzikant dezelfde als die van de thuiszorgmedewerker. Laten we de handen ineen slaan in de strijd voor wat ons bindt.'

U bent hier