h

'Star provinciebestuur krijgt deksel op neus'

13 januari 2012

'Star provinciebestuur krijgt deksel op neus'

Verantwoordelijke provinciebestuurders hebben met hun houding het absurde dictaat van het kabinet om Groningen vol te bouwen met windmolens in de hand gewerkt. Dat concludeerde SP fractie in het extra debat over deze kwestie. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) geeft de indruk verrast te zijn door de onlangs uitgesproken ambitie van het Rijk om heel Groningen vol te zetten met windmolens: 2000 MW in en rond de Provincie. Het College heeft tot nu toe star vastgehouden aan de drie aangewezen gebieden in onze provincie: in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33. Statenlid Jan Hein Mastenbroek reageert.

''In de afgelopen jaren is er steeds duidelijker geworden dat de drie aangewezen gebieden hoogstwaarschijnlijk niet zouden kunnen voorzien in de beoogde 750 Mw. Ook is er steeds meer weerstand ontstaan tegen het windpark in Veendam. De SP heeft daarom al veel eerder vurig voor gepleit om ook andere locaties in ieder geval te onderzoeken. Keer op keer heeft GS dat tegengehouden, gesteund door een meerderheid onder leiding van de provinciale PvdA.

Het Rijk heeft, zoals uit nu bekendgemaakte brieven blijkt, al vroeg aangegeven dat de landelijke inzet 6000 MW was en bleef. Daaruit kon zonder meer afgeleid worden dat de gezamenlijke doelen van de Provincies niet voldoende waren. De Provincies kwamen niet verder dan zo’n 4000 MW. Ook is al lang bekend dat het Rijk met de Crisis en Herstelwet en de Rijkscoordinatieregeling sterke instrumenten in handen heeft om de plannen domweg door te zetten.

De SP is dan ook zeer ontstemd over de nieuwe plannen, maar niet verbaasd. Ontstemd omdat onze Provincie opnieuw het afvalputje en het wingewest van Nederland dreigt te worden. 2000 MW in en rond onze provincie is veel te veel. Vasthouden aan 750 MW en drie locaties is echter ook niet reëel en GS had dat veel eerder moeten inzien. Als GS met aanvullende locaties was gekomen, had het Rijk geen ongewenste locaties op hoeven leggen.

GS had daarom veel eerder moeten aansturen op het zelf onderzoeken van andere locaties, waar (destijds) voldoende draagvlak was, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Pekela. Dan had in overleg met alle betrokkenen en op een manier waarbij iedereen er iets aan had gehad, een goede locatie met veel draagvlak gevonden kunnen worden. Nu wordt alle draagvlak, ook voor de al eerder aangewezen locaties, helemaal opgeblazen en zetten de omwonenden hun hakken in het zand. Bij de N33 is ook steeds een goede MER tegengehouden. In de rest van de Provincie zat alles potdicht. Nu plukken we daar de wrange vruchten van: GS bedankt. PvdA bedankt.

GS geeft aan alles te zullen doen tegen de komst van molens buiten de aangewezen locaties. In het debat op 12 januari werd echter wel duidelijk dat GS feitelijk niets kan. De plannen worden in Den Haag gemaakt. Als VVD, CDA en PVV daar hun plannen doorzetten en de Crisis en Herstelwet definitief maken, wordt, na de buizenzone, de CO2 opslag en de gaswinning, onze Provincie nu vol gezet met 200 meter hoge windmolens. De SP vindt al veel langer dat wij meer locaties die geschikt zijn en waar draagvlak is, moeten onderzoeken en moeten noemen. Dan voorkomen wij dat het Rijk volstrekt ongeschikte locaties er door drukt. Dan bestuurt GS. Nu regeert Den Haag.''

U bent hier