h

Van Dijk begint kleurplatenactie tegen bezuinigingen 'passend onderwijs'

26 januari 2012

Van Dijk begint kleurplatenactie tegen bezuinigingen 'passend onderwijs'

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft donderdagochtend samen met Amsterdams gemeenteraadslid Maureen van der Pligt actie gevoerd tegen de bezuinigingsplannen op het zogenaamd passend onderwijs. Het Kamerlid maakt zich grote zorgen over de kwaliteit ervan, nu de regering 300 miljoen euro wil korten op op de ondersteuning van leerlingen met een stoornis of handicap.

Van Dijk lanceerde voor deze actie een speciaal door Len Munnik ontworpen kleurplaat die kinderen in kunnen kleuren. Het SP-Kamerlid hoopt dat zoveel mogelijk leerlingen met de plaat aan de slag gaan.
De wet Passend Onderwijs wordt in februari in de kamer behandeld. De verzamelde kleurplaten worden daaraan voorafgaand aangeboden aan minister Van Bijsterveldt van Onderwijs aangeboden, als protest tegen haar plannen.
'Het is ongelooflijk dat er zo veel bezuinigd wordt op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school. Zonder extra geld komen zij in grote klassen terecht, zonder extra begeleiding. 'Passend onderwijs' wordt op deze manier 'knellend onderwijs'.
De kleurplaat is hier in het groot te downloaden. Stuur de ingekleurde plaat op naar: SP Tweede Kamerfractie, o.v.v. 'Kleurplaat', Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

U bent hier