h

Steun voor cultuur vanuit oppositie

7 februari 2012

Steun voor cultuur vanuit oppositie

De voltallige opposite komt woensdag 8 februari met een reparatiepakket voor de Provinciale Cultuurnota. De partijen vinden dat een aantal instellingen ten onrechte buiten de nota zijn gelaten. Zo wordt morgen voorgesteld om Museum Stad Appingedam, Borg Nienoord en Museum Vesting Bourtange wel te blijven ondersteunen.

Deze instellingen vormen een belangrijk onderdeel in ons “verhaal van Groningen”, aldus de partijen. Dit geldt ook voor het Grafisch Museum en Beeldlijn, beide gevestigd in de stad Groningen. Het provinciebestuur heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom deze instellingen niet zouden voldoen aan onze doelstelling. Ze dragen volgens de oppositiepartijen juist bij aan onze regionale geschiedenis en dragen dit goed uit.

Naast deze instellingen dient er ook ondersteuning te komen voor instellingen die zorgen voor 'cultuur in de regio”. Deze instellingen zijn in de nieuwe nota op incidentele subsidie aangewezen en dat maakt hun positie kwetsbaar. Als instelling heb je soms een basis nodig om je culturele programma te kunnen draaien. Het gaat dan veel om instellingen die in de dorpshuizen van kleinere kernen spelen. We vinden dat je als inwoner van de provincie Groningen niet alleen op de stad Groningen aangewezen hoeft te zijn voor culturele activiteiten. We maken het juist laagdrempelig door cultuur in de regio overeind te houden. Het gaat dan om instellingen als: Theater te Water, Op Roakeldais, Vertellus, Wonderboom, Waark, Stichting Broot, De Steeg en de Citadel.

De financiële dekking voor deze ondersteuning wordt door de partijen gehaald uit het schrappen van een door de provincie voorgestelde extra ambtenaar op cultuur; een verlaging van het investeringsbedrag voor een nieuwe website, het incidentele budget in de Cultuurnota en een korting op de bijdrage aan de instellingen Noorderslag, Noorderzon en Noorderlingen.

“ Met deze voorstellen kunnen we ondanks de bezuinigingen, als provincie een blijvende bijdrage leveren aan een goede spreiding van ons provinciale erfgoed en culturele activiteiten in de gehele provincie bereikbaar houden. En dat zonder dat er andere instellingen uit de cultuurnota geschrapt hoeven te worden” , aldus SP, CDA, PVV, ChristenUnie. Partij voor de Dieren en Vrij Mandaat.

U bent hier