h

SP Appingedam steunt protestdemonstratie basisschool voor speciaal onderwijs De Delta.

6 maart 2012

SP Appingedam steunt protestdemonstratie basisschool voor speciaal onderwijs De Delta.

De SP vindt dat leerlingen onderwijs moeten volgen dat bij hen past. Soms kunnen leerlingen met een stoornis of een handicap naar het regulier onderwijs. Wanneer dat niet kan moet er voldoende plek zijn in het speciaal onderwijs. SBO De Delta in Appingedam is zo een plek, maar ook zij worden hard getroffen door de bezuinigingen van dit afbraak kabinet. De leerlingen,onderwijzers en ouders zijn het niet eens met de bezuinigingen.

  • Om hun protest kracht bij te zetten, trokken ze in optocht, gewapend met spandoeken en toeters, naar het stadskantoor van Appingedam, om daar aan wethouder Piet Manning 1200 handtekeningen te overhandigen met daarbij de vraag of hij ze naar de minister in Den Haag wil sturen. Om de actie te ondersteunen, waren ook enkele SPers uit o.a. Appingedam en Stadskanaal erbij.
  • De Delta is een school voor Speciaal Basis Onderwijs aan de rand van Appingedam. SBO de Delta maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden (christelijk en openbaar) in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Slochteren en Ten Boer. Op de Delta zitten ongeveer 150 kinderen. De begeleiding van de kinderen wordt aangepast aan de mogelijkheden en de speciale behoeften die de kinderen hebben.

  • Het plan voor het zogenaamde passend onderwijs leidt tot bezuinigingen in het speciaal onderwijs en tot slechter onderwijs in de klas. Passend onderwijs is een misleidend begrip en komt in werkelijkheid neer op knellend onderwijs. Meer leerlingen zullen vanuit het speciaal onderwijs naar reguliere scholen moeten, terwijl die scholen daar helemaal niet klaar voor zijn.
  • Daar bovenop heeft het kabinet Rutte een bezuiniging van 300 miljoen op deze leerlingen gepland. Dat leidt tot slechter onderwijs voor alle leerlingen. Daarom moet het zogenaamde passend onderwijs van tafel.

    U bent hier