h

SP Appingedam zet vraagtekens bij sanering Eendracht terrein.

20 maart 2012

SP Appingedam zet vraagtekens bij sanering Eendracht terrein.

Wat valt er te zeggen en te vragen over de aanschaf , sanering en toekomstige invulling van een zwaar vervuild terrein waar 100 jaar een fabriek gestaan heeft? Heel veel denken wij!
Hoewel wij bestuurlijk op dit moment in de raad (nog) niet kunnen meebeslissen over de koers van onze huidige lokale volksvertegenwoordigers betekend dit niet dat we stilzwijgend alles hoeven te accepteren of aan de zijlijn toe hoeven kijken.

 • Integendeel! Wij zouden de SP niet zijn als we niet met een scherpe en kritische blik naar de lopende projecten en beslissingen van onze gemeente zouden kijken en waar nodig hun hierop aanspreken.

  Naast andere lopende zaken maakt de SP Appingedam,samen met veel andere inwoners, zich ernstige zorgen over de sanering van het Eendracht terrein en de manier waarop dit uitgevoerd wordt. De bovengrondse sanering vordert gestaag. Verwachting is dat de sloop van de gebouwen medio mei afgerond zal worden. Daarna is de ernstig verontreinigde grond aan de beurt.
  Als enige ‘buitenstaande’ partij hebben wij van de provincie alle (onderzoeks) rapporten, betreffende de sanering, opgevraagd. Na zeer uitgebreid eigen onderzoek hiervan en door diverse gesprekken met oud werknemers, hebben wij een’’ kritische’’ vragenlijst samengesteld.
  Bij het college van B&W hebben wij op dit moment 21 vragen ingediend betreffend de sanering en toekomstige invulling van het terrein. Met name de asbestsanering en ongewenste andere verontreinigingen van het terrein baart ons nu en toekomstig grote zorgen.

 • Op uitnodiging van de verantwoordelijk wethouder Mvr. Usmany, provincie, milieu deskundige en werkgroepvertegenwoordiger, heeft de SP deze zorgen en vragen onlangs op het gemeentehuis mondeling toegelicht.
  De wethouder heeft aangegeven transparant en helder te willen zijn en in een 2de ronde al onze vragen schriftelijk en mondeling te beantwoorden. We wachten af……..
 • In afwachting hierop roepen wij de inwoners van Appingedam en oud werknemers van de Eendracht hierbij op om ook hun zorgen, tips, vragen en informatie vooral aan ons door te (blijven) geven.
 • Niet alleen wat het Eendracht terrein betreft, maar ook andere gemeentelijke (mogelijke) tekortkomingen of onrechtvaardigheden kunnen bij ons gemeld worden zodat wij hiermee aan de slag kunnen!
  Belangstellenden kunnen de ingediende vragenlijst betreffende het Eendracht terrein via het contactformulier op deze website, of bij de voorzitter van de SP Appingedam, aanvragen.
 • Wilt u ook meehelpen aan een beter en socialer Appingedam? Voelt u zich betrokken en solidair met onze acties en de SP? Wilt u net als wij niet langer aan de zijlijn staan, maar daadwerkelijk een verschil maken? Wordt dan nu lid. Het kan al voor €5,- per kwartaal, want hoe groter we worden hoe meer verschil we kunnen maken!
 • U bent hier