h

‘In 2013 economie stimuleren en beginnen met op orde brengen begroting’

25 april 2012

‘In 2013 economie stimuleren en beginnen met op orde brengen begroting’

  • De SP zal - in het debat over de begroting van 2013 - een pakket van 8 miljard aan structurele besparingen voor 2013 presenteren om een forse eerste stap te zetten om de rijksbegroting op orde te krijgen. Tegelijk wil de SP volgend jaar eenmalig 3 miljard euro investeren om de economie een impuls te geven en vooral de bouw en het midden- en kleinbedrijf te versterken. Roemer: ‘We moeten volgend jaar slim besparen maar óók investeren zodat de economie uit het slop wordt getrokken.’

    De SP weet al in 2013 acht miljard euro te besparen door ondermeer te snijden in de kosten voor het UWV doordat werkgevers gaan meebetalen aan de uitvoeringskosten van de WW. De SP verlaagt het ambitieniveau van de krijgsmacht en schrapt de prestatiebeloning in het onderwijs. Ook wordt een forse besparing gehaald door de premies voor de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken: de zorgtoeslag kan hierdoor worden afgeschaft.

    Daarnaast stelt de partij enkele maatregelen voor om de inkomsten van de overheid te verhogen. Dit lukt door onder meer een forse vergroening van het belastingstelsel, een vermogens- en een bankenbelasting, maar ook het aanpakken van belastingconstructies van opkoopfondsen om de winstbelasting te omzeilen. Met deze maatregelen wordt al in 2013 een aanvang gemaakt met het structureel op orde brengen van de begroting.

    Volgens Roemer is het naast slim bezuinigen vooral belangrijk om de economie in 2013 een extra impuls te geven: ‘In de bouw dreigt het gruwelijk mis te gaan. Om het economisch herstel te versnellen is het belangrijk om banen te scheppen, het MKB te ondersteunen en investeringen in infrastructuur te versnellen. We moeten onze economie niet kapot bezuinigen, maar juist stimuleren. Wie nu stimuleert hoeft in de toekomst veel minder te bezuinigen.’

  • U bent hier