h

SP komt met sociaal alternatief voor Catshuispakket

26 april 2012

SP komt met sociaal alternatief voor Catshuispakket

De SP presenteert vandaag haar alternatieven voor het Catshuispakket. Terwijl dit pakket van CDA en VVD het land enorme schade toebrengt met veel te rigoureuze bezuinigingen in korte tijd, kiest de SP ervoor om de economie in 2013 te stimuleren met een investeringspakket van 3 miljard euro. Met dit sociale alternatief laat de SP zien dat Nederland op een sociale manier uit de crisis kan komen.

 • SP-Kamerlid Ewout Irrgang: ‘Deze plannen laten zien dat de SP voldoende haalbare alternatieven heeft voor het kille bezuinigingsbeleid van de gevallen gedoogconstructie van VVD, CDA en PVV. De economie wordt volgend jaar niet de nek omgedraaid maar juist gestimuleerd, en de groeiende tweedeling die zou zijn ontstaan blijkt geen noodzaak maar een politieke keuze.’

  De verslechterde economische vooruitzichten en een historisch laag consumentenvertrouwen maken het uiterst onverstandig om volgend jaar al hard te gaan snoeien in de overheidsuitgaven. Het Catshuispakket zou de recessie alleen maar versterken, en daarnaast de werkgelegenheid nog verder de kop indrukken. De SP maakt fundamenteel andere keuzes: volgend jaar dient de economie een hand te worden toegestoken door middel van investeringen, zodat later de begroting op orde kan worden gebracht.

  De SP kiest ervoor om de economie in 2013 eenmalig te stimuleren met een pakket dat banen schept, de publieke sector versterkt en ons land concurrerender maakt. Zo wordt er geïnvesteerd in het onderwijs, door middel van het omvormen van (V)MBO-scholen tot vakscholen, worden er extra (buurt)verpleeghuizen gebouwd en kan ook de woningbouw een flinke steun in de rug verwachten. Met dit stimuleringspakket van 3 miljard euro zorgt de SP ervoor dat de economie niet nog verder verslechtert, maar een begin kan maken naar duurzaam herstel.

  In 2013 begint de SP ook met het besparen op de overheidsuitgaven en vergroten van de overheidsinkomsten. Deze leveren volgend jaar structureel al zo’n 8 miljard euro op. Daar gaat alleen in 2013 het eenmalige stimuleringspakket van drie miljard euro nog van af. De maatregelen om op de overheidsuitgaven te besparen en de inkomsten te verhogen lopen in 2015 al op tot ruim 11 miljard euro. Per saldo verlaagt het pakket van de SP het begrotingstekort van 3,8% in 2013 tot 2,4% in 2015. Op de lange termijn zullen de bezuinigingen die de SP voorstelt oplopen tot ruim 20 miljard euro wat qua omvang voldoende is voor het bereiken van begrotingsevenwicht op de lange termijn.

  De SP bezuinigt ondermeer op de uitgaven aan defensie. De gezondheidszorg wordt een echte publieke dienst in plaats van een markt. Daarmee kan ook de bureaucratie worden teruggedrongen. Er komt een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie; de zorgtoeslag kan daardoor worden afgeschaft. Daarnaast worden extra overheidsinkomsten gegenereerd door grote bedrijven en hogere inkomens extra te belasten. De hogere inkomens genieten relatief veel belastingvoordelen door vele aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Die worden daarom ingeperkt. Ook komt er een financiële transactietaks en wordt de bankenbelasting verhoogd, zodat banken eindelijk gaan meebetalen voor de schade die door hun toedoen is veroorzaakt. Ten slotte wordt het belastingstelsel groener gemaakt met het invoeren van een aantal milieuheffingen.

  Het sociale alternatief van de SP

 • U bent hier