h

SP kiest lijsttrekker en wil regeren om sociaal uit crisis te komen.

30 mei 2012

SP kiest lijsttrekker en wil regeren om sociaal uit crisis te komen.

 • Zaterdag 2 juni wordt Emile Roemer aan het SP-congres in Breda voorgedragen als lijsttrekker bij de komende Kamerverkiezingen. Hij is de enige kandidaat. Het congres spreekt zich ook uit over de beste koers om uit de crisis te komen. Regeringsdeelname van de SP hoort daarbij: ‘De Nederlandse bevolking verdient een regering die zich niet tegen maar naast de bevolking opstelt. Het kan, het moet, laten we het daarom doen’, aldus de resolutie die zaterdag in Breda wordt voorgelegd aan de ruim 900 afgevaardigden.

  ‘Midden in de zwaarste sociale en economische crisis sinds tijden, lijkt de SP voor steeds meer mensen de beste keuze. De partij is volgens opiniepeilingen kanshebber een van de grootste partijen van Nederland te worden. Regeringsdeelname komt daardoor in zicht en de SP loopt voor die verantwoordelijkheid zeker niet weg’, zegt SP-leider Emile Roemer. In de resolutie die aan het congres wordt voorgelegd wordt die koers ondersteund.

  Regeringsdeelname van de SP zal – aldus de resolutie - leiden tot ingrijpende hervormingen in de financiële sector, verduurzaming van de economie en een eerlijker verdeling van inkomens en vermogens. Verregaande democratisering van de samenleving kan helpen de betrokkenheid van de bevolking bij het vinden van een sociale uitweg uit de crisis te vergroten. De resolutie noemt sociale volkshuisvesting, hoogwaardig onderwijs en een goede en voor iedereen toegankelijke zorg bouwstenen voor een betere maatschappij, die ook in tijden van crisis moeten worden beschermd. Als het aan de SP ligt wordt internationale solidariteit boven internationale competitie gesteld en wordt Europese samenwerking gericht op vrede, welvaart en welzijn. Dat betekent ook dat het Europese integratieproces niet langer overhaast en zonder instemming van burgers mag plaatsvinden.

  Het congres buigt zich ook over een aantal wijzigingsvoorstellen en moties die in samenhang met de ontwerpresolutie zijn ingediend.

  Het congres kiest verder een aantal leden van het Partijbestuur. Jan Marijnissen en Hans van Heijningen zijn herkiesbaar als partijvoorzitter en algemeen secretaris van de SP.

  Het congres begint om klokslag 10.00 uur in het Chassé theater in Breda. In de namiddag (omstreeks 15.30 uur) staat de congrestoespraak van Emile Roemer op de agenda.

 • U bent hier