h

SP jongerenafdeling 'ROOD' Groningen maakt gehakt van afbraak openbaar vervoer in provincie Groningen!

8 juni 2012

SP jongerenafdeling 'ROOD' Groningen maakt gehakt van afbraak openbaar vervoer in provincie Groningen!

Woensdag 6 juni bespraken de Provinciale Staten een bezuinigingsplan voor het openbaar vervoer in de provincie Groningen. Het provinciebestuur wil €4 miljoen bezuinigen met het schrappen van buslijnen en €2 miljoen door buskaartjes duurder te maken.

  • “Op deze manier verschraalt het openbaar vervoer, met name in de krimpgebieden. Abonnementen voor jongeren worden met 10% gekort, terwijl ze vaak verder moeten reizen door gefuseerde scholen. Ouderen krijgen helemaal geen korting meer. De provincie laat jongeren, ouderen en het ommeland opdraaien voor de bezuinigingen ,” aldus ROOD-woordvoerder Lisa de Leeuw.

  • ROOD voert al jaren acties voor een OV-jaarkaart voor 16 en 17 jarige mbo'ers. Collegepartijen PvdA en GroenLinks steunden destijds moties van de SP voor zo'n OV-jaarkaart. De Leeuw: “Met deze maatregel zorgt de provincie ervoor dat de dikte van je portemonnee nog meer gaat bepalen welke studie of stage je kan volgen, als je vanuit je dorp al met het openbaar vervoer kan”. ROOD heeft afgelopen week de mening van mbo'ers over deze bezuinigingen gepeild en spreekt vanavond in tijdens de commissievergadering.
  • U bent hier