h

Kamervragen over sluiting Sint Lucas en Delfzicht

11 juli 2012

Kamervragen over sluiting Sint Lucas en Delfzicht

SP Kamerlid Henk van Gerven in gesprek met personeel Delfzicht in mei vorig jaar toen ook al sluiting dreigde.
(bron:prachtigoldambt.nl)
Tweede Kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten van de SP hebben vragen gesteld aan minister Schippers over de dreigende sluiting van twee Groningse ziekenhuizen en riante vertrekregeling van ruim 3 ton van de vorige directeur Jan Cooijmans. Ook de Provinciale Statenfractie van de SP gaat vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

Vragen van de leden Van Gerven en Leijten ( beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dreigende sluiting van twee Groningse ziekenhuizen en riante vertrekregeling van een directeur

 • 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat het Lucas Ziekenhuis in Winschoten en het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl gesloten dreigen te worden op basis van de uitkomsten van een geheim onderzoeksrapport? (1)

  2
  Deelt u de mening dat het vanuit democratisch oogpunt onacceptabel is als vitale voorzieningen van publiek belang op basis van een geheim rapport dreigen te worden ontmanteld? Zo nee, waarom niet?

  3
  Deelt u de mening dat de betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten van Groningen en de Tweede Kamer inzage moeten hebben in het rapport van KPMG/Plexus? Zo nee, waarom niet?

  4
  Hoeveel verdient Wouter Bos aan deze klus van KPMG/Plexus en vindt u dit een doelmatige besteding van zorggeld?

  5
  Deelt u de mening dat de artsen en verpleegkundigen van het Lucas Ziekenhuis en het Delfzicht Ziekenhuis het rapport op basis waarvan hun ziekenhuizen dreigen te worden gesloten, zouden moeten kunnen bestuderen? Zo nee, waarom niet?

  6
  Vindt u het verstandig dat een ziekenhuis dat verlies draait zich gaat bezighouden met nieuwbouwplannen? Is het niet beter eerst de financi├źn op orde te brengen alvorens zich in vastgoedavonturen te storten? Wilt u uw antwoord toelichten?

  7
  Hoe verhoudt het plan om de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl te sluiten zich tot de continuïteit van zorg in Noordoost Groningen? Bevreemdt het u niet dat eerst wordt besloten dat de ziekenhuizen dicht moeten en dat zorgverzekeraar Menzis vervolgens gaat onderzoeken hoe de zorg gewaarborgd kan worden? Wilt u uw antwoord toelichten?

  8
  Wat gaat u doen om de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl van de ondergang te redden?

  9
  Hoe beoordeelt u de deal die gesloten is tussen de Raad van Toezicht met de voormalige bestuurder van de Ommelander Ziekenhuisgroep bij het vrijwillige vertrek van de voormalig directeur Cooijmans? (2)

  10
  Is het niet een gotspe dat de Raad van Toezicht een vrijwillig vertrek van de heer Cooijmans beloont met een garantstelling van drie jaarsalarissen, terwijl de Ommelander Ziekenhuis Groep al twee jaar een miljoenenverlies lijdt? Om hoeveel gaat het in het meest negatieve scenario als de heer Cooijmans geen werk heeft? Klopt het dat dit zou kunnen oplopen tot 4 ton of meer? Acht u dit een doelmatige besteding van premiegelden?

  11
  Ziet u mogelijkheden dit geld terug te vorderen? Zo neen, wilt u een beroep doen op het geweten van de heer Cooijmans dat hij vanwege het publieke belang afziet van de garantstelling door OZG?

  12
  Welke consequenties dient dit volgens u te hebben voor de Raad van Toezicht die dergelijke riante regeling heeft geaccordeerd? Kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze verspilling van premiegelden?

  13
  Is er een regeling overeen gekomen bij het vertrek van directeur van der Wijk? Zo ja, welke en wat is uw oordeel hierover?

  (1) Zorgvisie, 10 juli 2012
  (2) Medisch Contact, 6 juli 2012

  www.prachtigoldambt.nl

 • U bent hier