h

Provincie weigert extra geld voor sanering Eendrachtterrein!

3 juli 2012

Provincie weigert extra geld voor sanering Eendrachtterrein!

  • De gemeente Appingedam hoeft niet te rekenen op een hogere provinciale bijdrage voor de sanering van het Eendrachtterrein.
  • Voor de sanering van de grond van de voormalige strokartonfabriek is vanuit de provincie vijf miljoen euro beschikbaar, de rest moet de gemeente zelf betalen.Dat schrijft het provinciebestuur in antwoord op vragen van de SP-fractie. Die partij vindt dat de sanering van het gebied te lang op zich laat wachten en maakt zich zorgen over eventuele risico's voor mens, dier en milieu. Ook vraagt de SP zich af of de gemeente Appingedam niet in de problemen komt door mogelijk hogere kosten.
  • Enkle weken geleden ontdekten SP'ers uit Appingedam asbest op het terrein op de plek waar de gemeente Appingedam energie gewassen wilde aanplanten. Door de asbest vondst gaat dit niet door en zal de asbest eerst door de gemeente moeten worden opgeruimd, en de grond gesaneerd worden.
  • Volgens de provincie zijn de zorgen niet nodig. De sanering van het gebied heeft volgens de provincie geen spoedeisend karakter. Bovendien verwacht het provinciebestuur dat de sanering niet veel duurder zal uitvallen dan de gemaakte begroting.
  • zie ook:SP Appingedam zet vraagtekens bij sanering Eendracht terrein.

    SP Appingedam zet vraagtekens bij sanering Eendracht terrein.

  • U bent hier