h

Tien vragen aan Emile Roemer

3 augustus 2012

Tien vragen aan Emile Roemer

 • Steeds meer mensen willen op 12 september SP stemmen. Ze vinden onze plannen om sociaal uit de crisis te komen de moeite waard. Maar natuurlijk zijn er ook veel vragen. Hier is mijn antwoord.
 • 1 Wat wil de SP?
  We willen beter de kansen benutten die ons mooie en rijke land biedt. Maar dan moeten we wel aanpakken. De problemen zijn groot. Maar het kan, op een sociale manier bouwen aan een beter Nederland.

  2 Waarom zijn de problemen zo groot geworden?
  De regering heeft veel te veel overgelaten aan de financiële markten, bedrijven en managers. Die denken meer aan korte termijnwinsten en bonussen dan aan het algemeen belang. Dat moet anders. Er moet nieuw vertrouwen komen. Zo heet ons verkiezingsprogramma dan ook. We vinden het belangrijk om te beschermen wat van ons allemaal is. Zoals de zorg en het onderwijs en andere gemeenschapsvoorzieningen. Wij bieden zekerheid in crisistijd. Zo geven we mensen die hun vertrouwen in de politiek hebben verloren, uitzicht op een beter Nederland. Want we zullen het samen moeten doen.

  3 Maar we moeten toch vooral bezuinigen?
  Je kunt niet voortdurend meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat klopt – daarom ben ik er voor dat we zuinig zijn. We snijden in peperdure bureaucratie en overbodig management. We besparen op te hoge medicijnprijzen. We pakken topinkomens aan en belastingfraude. We kopen geen bommenwerpers waar geen vijand voor te vinden is. En we sturen minder geld naar de Europese Unie. Maar te hard en te snel willen bezuinigen is funest voor de economie en de werkgelegenheid. Bovendien komt verkeerde zuinigheid de samenleving duur te staan.

  4 Wat zijn foute bezuinigingen?
  Neem het hoger eigen risico in de zorg, komend jaar 350 euro. Dat zorgt voor een tweedeling en is slecht voor zieken én voor de schatkist, want uitgestelde zorg is altijd duurdere zorg. Of neem de verhoging van de AOW-leeftijd, vanaf 2013. Dat besluit werd nog net voor de zomervakantie door het parlement gejast. Enkele honderdduizenden mensen krijgen daar komend jaar al mee te maken. Hen wordt één maand AOW afgenomen, zomaar. Als ze gedwongen langer doorwerken, wordt het voor mensen onder de 65 die werkloos zijn, nog moeilijker om een baan te vinden. En neem de hogere BTW. Die kost omzet in kleinere bedrijven en daarmee banen van werknemers en belastingopbrengst van de overheid. En mensen met lagere inkomens betalen hetzelfde tarief als mensen met hoge inkomens. Dat helpt de economie niet. Zo moet het dus niet.

  5 Hoe zijn we in deze crisis beland?
  Deze crisis is geen natuurramp maar het gevolg van slechte politieke beslissingen. Banken en beleggers zijn gaan gokken met geld dat doorgaans van anderen is. Toen het fout liep, gingen regeringen de banken redden en lieten ze de burgers betalen. Daarom moeten we meer toezicht houden op de financiële markten, zodat ons geld weer veilig is. En we moeten de economie weer op gang helpen. Door het stilvallen van de economie dalen de belastinginkomsten en wil de regering overal in snoeien. Mark Rutte gaat, als hij de kans krijgt, nog eens 7 miljard bezuinigen op de zorg en 9 miljard op de sociale zekerheid. Maar dat verergert de crisis alleen maar en leidt tot sociale kaalslag. Wij doen het daarom anders.

 • 6 En: hoe komen we eruit?
  We willen de economie weer op gang helpen door extra investeringen. In woningen, energiebesparing, een schoon milieu, beter openbaar vervoer. En in toegankelijke zorg en hoogwaardig onderwijs. Hoe minder we ziek zijn, hoe beter het is, voor onszelf én de economie. En elke euro die je in goed onderwijs stopt, loont. Dat weet ik uit eigen ervaring. Zo zorgen we voor de bouwvakkers, verplegers, verzorgers, ingenieurs, artsen en onderzoekers die we straks hard nodig hebben.

  7 Wat moet Europa wel en niet doen?
  Nederland is geen eiland. Dus vind ik het verstandig om met andere landen afspraken te maken hoe we de losgeslagen financiële sector weer aan banden leggen en de economie weer aan de praat krijgen. Dat lukt ons in ons eentje niet. Maar dat is iets anders dan dat Brussel de baas speelt over zaken als zorg, pensioenen en sociale zekerheid. Daar gaan wij zelf over.

  8 Hoe staat het met de euro?
  Veel mensen waren destijds tegen de invoering van de euro, net als de SP. Was er toen geluisterd, dan hadden we nu heel wat minder problemen gehad. Wij zeiden altijd al: het gaat niet om de munt maar om de mensen. Dat geldt nu helemaal. Almaar miljarden naar landen en banken sluizen zonder uitzicht op verbetering, is gekkenwerk. En wij willen ook niet dat er met oogkleppen op doorgestoomd wordt naar een Europese superstaat, waarin financiële markten vóór de belangen van de mensen gaan en de democratie verdwijnt. De politiek zal veel beter naar de burgers moeten luisteren, ook als het over Europese samenwerking gaat. Wij willen samenwerken aan een veilig, vreedzaam, welvarend, sociaal en democratisch Europa. Voor iedereen.

  9 Hoe moeilijk of gemakkelijk wordt het om nu te gaan regeren?
  Niet gemakkelijk. Er is veel aan de hand en er moet veel worden opgeruimd. We zullen iedereen vragen om te helpen, maar wel in redelijkheid. Dus bewaken we het minimumloon en de ontslagbescherming, beschermen we de laagste inkomens en we zijn voor een hoger belastingtarief voor topinkomens. Om kleine ondernemers te helpen, laten we grote bedrijven wat meer belasting betalen. We garanderen de hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro maar villa’s subsidiëren we niet langer. We koppelen de zorgpremie aan het inkomen. Op deze wijze beschermen we wat voor iedereen belangrijk is, verdelen we de lasten eerlijk en brengen we gaandeweg ook de begroting van de staat op orde. Als we de kans krijgen, gaan we ervoor.

  10 Wat is de wezenlijke keuze op 12 september?
  Uw keuze is in ieder geval ontzettend belangrijk. Doen we het na 12 september liberaal of sociaal? Doorgaan met snoeien of bouwen aan een beter Nederland? Wij staan voor een sociale uitweg uit de crisis. En we zijn er klaar voor. Wie op 12 september SP stemt, helpt mee aan een beter Nederland.

  U bent hier