h

ACTIIE! Respect voor Groningen

14 januari 2022

ACTIIE! Respect voor Groningen

Foto: sp

Allereerst de beste wensen voor 2022! We hopen allen op een beter jaar dan het vorige.. Helaas moeten we vaststellen dat '22 niet hoopgevend begint voor onze provincie..

‘De belofte van het kabinet was dat de gaswinning zo snel mogelijk zou stoppen. Nu willen ze de gaswinning verdubbelen. Dat is onacceptabel. Wij verwachten dat het gemeentebestuur, samen met de provincie en andere Groningse gemeenten, in bezwaar gaat en samen bij de rechter in beroep gaat tegen dit gasbesluit. Dat heeft Groningen eerder succesvol gedaan.’ Jimmy Dijk, fractievoorzitter SP Gemeente Groningen

De SP roept daarom iedereen op om zaterdag 15  januari aanstaande om 20.00 uur op de Vismarkt in Groningen mee te doen aan de demonstratie “Respect voor Groningen”.

“Terwijl maandag in Den Haag op het bordes het nieuwe kabinet werd gepresenteerd stonden in Groningen tienduizenden mensen urenlang, vaak tevergeefs, in de rij voor subsidie die er kwam ter compensatie voor mijnbouw ellende.” Groninger Bodembeweging

Het is tijd voor respect voor Groningen! Onder die leus wordt daarom zaterdagavond  15 januari vanaf 20:00 een massale fakkelactie georganiseerd op de Vismarkt in Groningen. Ook digitaal kan er worden meegedaan. Initiatiefnemers zijn de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad, nachtburgemeester Chris Garrit en  SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. Zij zullen samen met een grote groep medestanders de actie organiseren.

 

Reactie toevoegen

U bent hier