h

Ledenvergadering 14 april

20 april 2022

Ledenvergadering 14 april

Op 14 april was er een ledenvergadering. Geugie Hoogeveen is afgetreden als voorzitter. Fenna Feenstra is waarnemend voorzitter. Op de ALV van het najaar zal het huidige bestuur een nieuwe voordracht doen voor een nieuwe voorzitter.

Het afdelingsprogramma met speerpunten is aan de leden voorgelegd. Leden brachten goede toevoegingen aan zoals meer aandacht voor de groeiende armoede in de huidige tijd van oorlog, hoge gasprijzen en inflatie. Schone lucht door meer bomen. Geen kerncentrale in de Eemshaven en geen gerommel onder de grond, dus ook geen CO2 opslag. Aandacht voor immateriële schade door mijnbouw/gaswinning.

Ideeën om te strijden voor het stoppen van gaswinning en betere afhandeling schade en versterking zijn besproken. We gaan onderzoeken of we bij de stuwmeerregeling kunnen voorkomen dat mensen hun rechten worden ontnomen. We sluiten ons aan bij de buitenparlementaire enquête. Daarnaast gaan we door met de huurdersacties.

Agnes Bakker van de provinciale staten fractie kwam langs om te vertellen over het statenwerk. In de provinciale staten komen vooral thema’s aan bod die gaan over leefbaarheid, energie, landbouw, milieu, natuur en natuurlijk mijnbouw en gaswinning. Maar Agnes vertelde ook hoe je samen met schoonmakers actie kunt voeren om ze in loondienst te krijgen. Komende half jaar zal er gewerkt worden aan een kandidatenlijst en een programma voor de provinciale statenverkiezingen van 2023. Een belangrijke verkiezing omdat de statenleden weer de 1e kamer kiezen en dus de regering kunnen corrigeren.

Reactie toevoegen

U bent hier