h

Uitnodiging algemene ledenvergadering SP Eemsdelta

11 april 2022

Uitnodiging algemene ledenvergadering SP Eemsdelta

Uitnodiging algemene ledenvergadering SP Eemsdelta

Datum 14 April

Tijd 19:30 uur ( inloop va 19:00 uur )

Locatie ASWA Adres Burgemeester Klauckelaan 16, 9902KZ, Appingedam

Beste SP leden van de afdeling Eemsdelta, Onze huidige voorzitter, Geugie Hoogeveen, heeft aangegeven te stoppen. De regiovertegenwoordiger Fenna Feenstra neemt voorlopig het voorzitterschap waar. Afgelopen jaar hebben een aantal actieve leden meegelopen met het bestuur. Wij willen graag de situatie en de toekomst van het bestuur met u bespreken.

Op 30 april is er een regioconferentie. Op deze ALV kiezen we de afgevaardigden voor de regioconferentie. De regioconferentie staat in het teken van de voorbereidingen voor de provinciale statenverkiezingen. Agnes Bakker, statenlid, zal komen vertellen over het SP statenwerk en we bespreken de voordracht voor de kandidatencommissie en de programmacommissie. Zie ook de bijlages.

Als laatste hebben we met de kerngroep en het bestuur een aantal speerpunten en doelen voor de afdeling geformuleerd. We horen graag op de ledenvergadering uw opmerkingen en aanvullingen.

Agenda

- Bestuur SP Eemsdelta

- Interview Agnes Bakker over de staten

- Uitleg voordracht kandidatencommissie en programmacommissie

- Kiezen afgevaardigden voor de regioconferentie .

 

Aanmelden kan via eemsdelta@sp.nl

We hopen u te zien op 14 april Fenna Feenstra ( regiovertegenwoordiger )

Reactie toevoegen

U bent hier