h

DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN KOMEN ERAAN.

16 december 2022

DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN KOMEN ERAAN.

Foto: SP

Met een lijst vol ervaring en talent gaat de SP de Provinciale Statenverkiezing van 2023 in. Huidig fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger Agnes Bakker is op 10 december jongsleden op de regioconferentie unaniem gekozen tot lijstrekker.

Twee actieve leden van de afdeling Eemsdelta staan ook op de lijst. Fenna Feenstra op nummer twee en Kim Velleman op nummer tweeëntwintig. Ons tweede kamer lid Sandra Beckerman is lijstduwer. https://eemsdelta.sp.nl/nieuws/2022/11/agnes-bakker-lijsttrekker-voor-de...

De SP gaat de verkiezingen in met als speerpunten de eisen de gaswinning gedupeerden die we van de zomer met de buitenparlementaire enquête hebben opgehaald, en het weer publiek maken van diensten zoals het OV en onze energievoorziening. Met een provinciaal bouwbedrijf zorgen we voor voldoende huizen en een rechtvaardige versterking. Met het publiek maken van het OV zorgen we voor bereikbaar en betaalbaar schoon vervoer met rechtvaardige lonen voor het personeel. Door onze energie weer van ons allemaal te maken, zorgen we voor betrouwbare en betaalbare energie met een geïsoleerd huis voor iedereen. Met onze plannen bestrijden we sociale ongelijkheid èn de klimaatcrisis en creëren we een sociale, groene en gezonde leefomgeving voor heel Groningen.

Op 15 maart kiezen we voor de provincie, maar ook voor de landelijke politiek. De mensen van de Provinciale Staten waarop wordt gestemd, kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan over de politiek in de provincie, maar bepalen indirect ook de toekomst van het Haagse beleid. Ook in Eemsdelta is het daarom van groot belang dat we zoveel mogelijk mensen bereiken.

 

Wilt u helpen bij de campagne, bijvoorbeeld door te flyeren in uw straat, geef u dan op bij eemsdelta@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier